Leeswijzer

Voor een optimale leeservaring van deze blog, zijn er eental punten waar u als lezer, van op de hoogte zou moeten zijn.

Allereerst is deze blog niet bedoeld om innerlijke roerselen weer te geven of een verslag van de gebeurtenissen aangaande het onderwerp te beschrijven; ze zullen er hoogstens de aanleiding toe zijn. Nee, deze blog is bedoeld om kennis te delen.

Om die reden ook probeer ik de artikelen die ik publiceer zo correct en volledig mogelijk te beschrijven. Met als gevolg dat het best mogelijk kan zijn dat een artikel wat bijvoorbeeld vorig jaar is gepubliceerd, ik vandaag alsnog aanpas om de inhoud te corrigeren ofwel aan te vullen. Bijvoorbeeld naar aanleiding van een voortschrijdend inzicht.

Een ander belangrijk aspect betreft het op een later moment uitdiepen van beslissingen, overwegingen, maar ook puur theoretische zaken, die naar voren komen bij een onderwerp. Het nader in detail beschrijven zal ik over het algemeen in een apart artikel doen, tenzij het heel kort en bondig kan worden samengevat. Ik wil echter voorkomen dat ik iedere keer een overweging opnieuw ga uitleggen.

Daar waar een nadere toelichting is wordt deze gemarkeerd met een . Door hierop te klikken wordt dit artikel geopend.

Daar waar plaatjes worden getoond kunnen deze worden uitvergroot door er met de muis op te klikken.

Tenslotte wil ik er nog op wijzen dat, hoewel ik de reguliere imkermethoden voor een groot deel als onnatuurlijk ervaar, dit een persoonlijk beeld is en voornamelijk gevormd door mijn verdieping in de werking van de natuur. Bewust heb ik er ook voor gekozen om te starten met een reguliere cursus bijenhouden om deze zodoende beter te leren begrijpen. Mijn idee├źn over hoe het dan wel zou moeten, zijn voornamelijk theoretisch. Het is mijn doel om de beoogde resultaten praktisch te ervaren. Door middel van het doorvoelen van wat ik schrijf en het toetsen in de praktijk kom ik, naar mijn idee, tot daadwerkelijk weten.

Jan